Jump to content

ܣܕܪܐ:User gag

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Gagauz.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User gag"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.