ܢܘܪ ܣܘܠܛܐܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܢܛܪܘܢ ܡܨܥܝܐ ܕܢܘܪ ܣܘܠܛܐܢ

ܢܘܪ ܣܘܠܛܐܢ (ܩܙܩܐܝܬ Nur-Sultan ܐܘ Нұр-Сұлтан܆ ܪܘܣܐܝܬ Нур-Султан) ܐܘ ܐܦ ܬܬܝܕܥ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 1998 ܥܕܡܐ ܠ2019 ܒܫܡܐ ܐܣܛܐܢܐ (ܩܙܩܐܝܬ Astana܆ ܪܘܣܐܝܬ Астана) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܩܙܩܣܛܐܢ. ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2017 ܐܝܬ ܗܘܘ 1,029,556 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ܀