ܢܘܛܦܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܚܠܐ ܪܕܝܝܐ (ܒܐܢܓܠܝܬ Semen‏) ܗܝ ܕܝܘܒܐ ܐܦܪܝ ܒܝܕ ܐܫܟܐ ܕܓܒܪܐ.

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܘ̣ܛܦܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘ̣ܛܦ̈ܬܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܘ̣ܛܦܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܘ̣ܛܦ̈ܬܵܐ)