Jump to content

ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ ܩܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܼܠܡܢܐ ܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܘܠܢܕ. ܗܘ ܝܘܪܘܐ ܕܩܪܝܬܐ ܬܟܡܢܝܢ 3.37 ܟܡ2 ܝܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܫܘܪܝܐ ܟܬܝܒ ܥܠܗ ܒܫܢܬܐ ܕ1398.