ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܢܐܘܝ ܕܘܪ ܟܪܘܠܣܟܝ ܩܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܼܠܡܢܐ ܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܘܠܢܕ. ܗܘ ܝܘܪܘܐ ܕܩܪܝܬܐ ܬܟܡܢܝܢ 3.37 ܟܡ2 ܝܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܪܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܫܘܪܝܐ ܟܬܝܒ ܥܠܗ ܒܫܢܬܐ ܕ1398.