ܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ ܗܘ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ.

ܡܘܠܕܐ ܘܚܝ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 1971 ܡ ܒܩܪܝܬܐ ܕܥܕܬܐ (Gündükşükrü) ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܘܫܡܐ ܕܝܠܗ ܫܪܫܝܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̱ ܗ̱ܘܐ: ܐܕܝܒ ܐܝܕܝܢ.

ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܒܣܝܩܘܡ 7 ܬܫܪܝܢ ܐ 2001 ܡ ܘ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܒܣܝܩܘܡ 15 ܢܝܣܢ 2007 ܡ ܠܡܪܥܝܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ.

ܗܫܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]