ܡܦܠܚܢܐ:Man2fly2002/test

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search


Flag of the Assyrians.svg

Flag of the Assyrians.svg Crystal Clear app restart.png ܒܫܝܢܐ ܒܟ ܥܠ ܦܐܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܕܝܠܝ Gohomenew.png. ܡܨܬ ܐܢܬ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܠܝ ܐܟܐ ܦܐܬܐ ܕܡܡܠܝ Presa de decissions.png
ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ... ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ ܥܒܕܗܝ ܪܒܐ ܒܡܠܟܘܬ̣ܟ̣


Flag of the Assyrians.svg


CHECK OUT MY FRONT PAGE ... ܚܘܝ ܦܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܝ
[1]