ܡܦܠܚܢܐ:とある白い猫

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
This is the user page of Meta:User:とある白い猫

ܡܦܠܚܢܐ:とある白い猫/arc