Jump to content

ܡܡܠܠܐ:ܦܠܣܛܝܢ

Page contents not supported in other languages.
ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܡܠܠܐ:ܦܠܫܬ)

ܡܨܐ ܚܕ ܢܛܪ ܐܘ ܩܦܠ ܗܢܐ ܦܐܬܐ ܐܢ ܒܣܡܠܟܘܢ؟--Rafy (ܡܡܠܠܐ) 14:55, 5 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2012 (UTC)[reply]