Jump to content

ܡܙܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܙܬܐ ܕܪܝܫܐ ܕܐܢܫܐ

ܡܙܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܙ̈ܐ) ܗܝ ܡܢܬܐ ܟܪܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܝܥܐ ܒܒܙܥ̈ܐ ܕܓܠܕܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܸܙܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܸܙܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܙܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܙ̈ܶܐ)