Jump to content

ܡܕܒܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܕܒܪܐ ܪܒܐ ܕܨܚܪܐܐ ܒܐܦܪܝܩܐ

ܡܕܒܪܐ ܗܘ ܫܡܐ ܓܐܘܓܪܦܝܐ ܕܐܪܥܐ ܥܡ ܡܛܪܐ ܘܥܡ ܬܠܓܐ ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܂ ܡܕܒܪܐ ܗܘ ܕܘܟܬܐ ܥܡ ܡܛܪܐ ܐܘ ܬܠܓܐ ܒܨܝܪ ܡܢ 250 mm ܟܠ ܫܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕ݂ܒܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܕ݂ܒܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܕ݂ܒܪܶ̈ܐ)