Jump to content

ܠܘ ܫܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܠܘ ܫܘܢ ܡܢ 1930

ܠܘ ܫܘܢ (ܨܝܢܐܝܬ ܦܫܝܛܐ: 鲁迅܄ ܨܝܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ: 魯迅܄ ܦܝܢ-ܝܝܢ: Lǔ Xùn) ܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܙܘ ܫܘܪܢ (ܨܝܢܐܝܬ ܦܫܝܛܐ: 周树人܄ ܨܝܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ: 周樹人܄ ܦܝܢ-ܝܝܢ: Zhōu Shùrén܄ ܐܬܝܠܕ 25 ܒܐܝܠܘܠ 1881 ܒܫܘܫܝܢܓ ܒܓܝܓܝܐܢܓ ܘܡܘܬ 19 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1936) ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܟܬܒܢ̈ܐ ܨܝܢܝ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܕܪܐ ܥܣܪܝܢܝܐ܂ ܢܟܬܘܒ ܨܝܢܐܝܬ ܥܡܡܝܐ ܘܨܝܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ܀