Jump to content

ܠܘܒܩ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܟܢܝܘܬܐ ܕܠܘܒܩ ܒܓܪܡܢ

ܠܘܒܩ (ܓܪܡܢܐܝܬ Lübeck) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܓܪܡܢ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܫܠܣܒܝܓ-ܗܘܠܫܛܐܝܢ. ܐܝܬ 216,712[1] ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܠܘܒܩ ܝܘܡܢܐ. ܡܕܢܝܬܐ ܗܕܐ ܗܝ ܚܕ ܡܢ ܠܡܐܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܓܪܡܢ܀

  1. Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2016