ܟܪܟ ܣܠܘܟ (ܡܕܝܢܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܪܟܘܟ

ܟܪܟ ܣܠܘܟ ܐܘ ܟܪܟܘܟ (ܥܪܒܐܝܬ: كركوك܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: Kerkûk) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܐܬܐ ܫܡܐ ܕܟܪܟܘܟ ܡܢ ܫܡܐ ܕܟܪܟ ܣܠܘܟ ܫܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܝܬ ܓܪܡܝ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]