Jump to content

ܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܢܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܒܓܒܥܬ ܪܡ ܒܐܘܪܫܠܡ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ הָאָקָדֶמְיָה לַלָּשׁוֹן הָעִבְרִית ܗܐܩܕܡܝܐ ܠܠܫܘܢ ܗܥܒܪܝܬ) ܐܫܬܪܝ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܢܬ 1953 ܠܡܗܘܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܠܐܣܟܘܠܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܠܝ ܟܢܘܫܝܐ ܠܘܥܕܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܐܫܬܪܝ ܗܘܐ ܒܫܢܬ 1890 ܡܢ ܐܠܝܥܙܪ ܒܢ ܝܗܘܕܐ ܕܗܘܐ ܪܝܫܗ ܩܕܡܝܐ. ܟܕ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܡܡܠܠܐ ܒܦܠܣܛܝܢ ܘܐܬܢܣܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܦܪܝ ܘܥܕܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܛܒ̈ܐ ܘܠܣܦܪ̈ܝ ܡ̈ܠܐ. ܘܥܕܐ ܒܪܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܢܬܚܫܚܢ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܝܘܡܢܐ. ܟܢܘܫܝܐ ܕܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܚܒܫ ܠܡܒܪܐ ܡ̈ܠܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]