Jump to content

ܝܡܐ ܕܐܝܒܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܝܡܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܡܪܙܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܒܟܙܪ ܫܗܪ ܒܐܝܪܐܢ.

ܝܡܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܐܘ ܝܡܐ ܩܣܦܝܐ (ܦܪܣܐܝܬ دریای مازندران܆ ܐܙܪܒܝܓܐܢܐܝܬ Xəzər dənizi܆ ܪܘܣܐܝܬ Каспийское море܆ ܩܙܩܐܝܬ Каспий теңізі܆ ܛܘܪܩܡܢܐܝܬ Hazar deňzi) ܗܘ ܝܡܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܐܘܪܘܦܐ ܘܕܐܣܝܐ. ܝܡܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܦܐܬܐ ܕ371.000 km². ܢܦܠܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘܕܩܙܩܣܛܐܢ ܘܕܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ ܘܕܐܝܪܐܢ ܘܕܐܙܪܒܝܓܐܢ ܥܠ ܝܡܐ ܗܢܐ܀