Jump to content

ܛܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܛܝܢܐ

ܛܝܢܐ ܐܘ ܣܝܢܐ ܐܘ ܟܣܠܝܬܐ ܗܘ ܥܦܪܐ ܐܘ ܚܠܐ ܕܓܒܝܠ ܒܡܝ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܝܼܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܺܝܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )