ܛܒܝܠܝܣܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܛܒܝܠܝܣܝ

ܛܒܝܠܝܣܝ (ܓܘܪܓܐܝܬ: თბილისი) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ. ܐܝܬ 1,093,000 ܐܢܫܝ̈ܢ ܒܛܒܝܠܝܣܝ ܝܘܡܢܐ܀