Jump to content

ܙܘܝܬܐ (ܡܚܪܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܘܝܬܐ

ܙܘܝܬܐ ܐܘ ܓܘܢܝܐ ܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܐܬܒܪܝ ܐܝܟܐ ܕܦܓܥ̈ܢ ܒܚܕܕ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܐܣ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܵܘܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܵܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܳܘܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܳܘ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)