Jump to content

ܕܪܥܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܪܥܐ

ܕܪܥܐ (ܥܪܒܐܝܬ: درعا‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ 998.000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܢܬܐ ܕ2010܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܪܥܲܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܪܥܰܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]