Jump to content

ܕܢ ܗܐܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܢ ܗܐܟ ܒܓܘܢܐ ܝܪܘܩܐ

ܕܢ ܗܐܟ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Den Haag) ܐܘ ܣܟܪܐܒܢܗܐܟܐ (s-Gravenhage') ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܥܪܒܐ ܕܗܘܠܢܕܐ. ܐܝܬ ܒܗ̇ 500.000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒ2011܀