«ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
* [[ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ]]CD
* [[ܩܘܪܨܐ ܕܗܘܠܘܓܪܦܝܟ]] Holographic Cd
* [[ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕ[[ܦܝܕܝܘ]] ܪܩܡܝ̈ܐ ܥܠܝܐ ܕܚܪܝܦܘܬܐ]]High definition Versatile Multilayer Disc (HD VMD)
* [[ܩܘܪܨܐ ܕ[[ܢܝܢܬܝܢܕܘ]] ܕܠܥܒ̈ܐ ܚܙܒܝܐ]]Nintendo optical disc
 
</span>
1,302

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ