«ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
Cleanup.
ܙ (ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܟ moved to ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ: Better transliteration.)
(Cleanup.)
[[Image:New_Brunswick,_Canada.svg‎|thumb|250px|ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܟ،ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܟܢܕܐܒܩܢܕܐ]]
 
'''ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܝܐ]]: New Brunswick܄ [[ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ|ܦܪܢܣܝܐ]]: Nouveau-Brunswick) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]܂ ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܢܘܒܐ ܣܩܘܛܝܐ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܗܘܦܪܟܥܐ ܕ[[ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܕܦܢܐ ܕܓܪܒܝܐ܂ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܩ ܗܝ [[ܦܪܝܕܪܝܩܛܘܢ]] ܘܡܕܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ [[ܣܝܢܛ ܓܘܢ]]܀
<big>'''ܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܟ''' ܐܝܬ ܗܘ ܗܘܦܪܟܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܕ[[ܟܢܕܐ]]܀[[ܦܪܝܕܪܝܟܬܘܢ]] ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܢܝܘ ܒܪܘܢܙܘܝܟ.
 
{{ܗܘܦܪܟܝܣ ܕܩܢܕܐ}}
{{ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܟܢܕܐ}}
[[Category:ܟܢܕܐ]]
 
[[af:Nieu-Brunswyk]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ