Jump to content

ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ (ܦܪܣܐܝܬ خلیج فارس܆ ܥܪܒܐܝܬ الخليج العربي "ܒܪܩܩܐ ܥܪܒܝܐ") ܗܘ ܐܕܢܐ ܡܗܝܬܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܗܢܕܘܝܐ ܒܝܢܬ ܐܝܪܐܢ (ܦܪܣ ܥܬܝܩܬܐ) ܘܒܝܢܬ ܐܪܒܝܐ. ܗܢܐ ܒܪܩܩܐ ܝܫܛ ܡܢ ܒܪܩܩܐ ܕܥܘܡܐܢ ܒܬܝܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܛ ܐܠܥܪ̈ܒ ܒܓܪܒܝܐ ܒܐܘܪܟܐ ܕ965 km ܥܕܡܐ ܠܣܦܪ ܝܡܐ ܕܗܘܪܡܙܕ܀

ܩܠܒܐ:Link FA