Jump to content

ܒܪܘܟܣܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܪܘܟܣܠ ܒܒܠܓܝܩܐ

ܒܪܘܟܣܠ (ܦܪܢܣܐܝܬ: Bruxelles܄ ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Brussel܄ ܓܪܡܢܐܝܬ: Brüssel) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܒܠܓܝܩܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,800,000 ܐܢܫ̈ܐ ܒܒܪܘܟܣܠ܀