ܐܬܢܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܬܢܘܣ

ܐܬܢܘܣ ܐܘ ܐܬܝܢܐ (ܝܘܢܐܝܬ: Αθήνα) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܘܢ. ܐܝܬ 745,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܐܬܢܘܣ ܝܘܡܢܐ. ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܬܢܘܣ ܡܬܩܪܝܢ ܐܬܢܝ̈ܐ܀