ܐܪܬܣܐܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܪܛܝܣܐ ܕܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ

ܢܓܘܪܢܘ ܩܪܒܐܓ (ܪܘܣܐܝܬ Нагорный Карабах "ܪ̈ܡܘܝܬܐ ܕܩܪܒܐܓ"܆ ܐܪܡܢܐܝܬ Լեռնային Ղարաբաղ܆ ܐܙܪܒܝܓܐܢܐܝܬ Dağlıq Qarabağ) ܐܘ ܐܦ ܬܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܐܪܡܢܝܐ ܐܪܬܣܐܟ (ܐܪܡܢܐܝܬ Արցախ) ܗܝ ܐܬܪܐ ܣܟܝܪܐ ܪܡܬܢܝܐ ܒܬܝܡܢ ܩܘܩܐܙ ܕܢܦܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܛܘܪܢܝܬܐ ܕܩܪܒܐܓ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܐܪܡܢܝܐ ܘܬܝܡܢ ܡܥܪܒ ܐܙܪܒܝܓܐܢ܀