ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ
South America (orthographic projection).svg
ܫܛܚܐ 17,480,000 ܟܡ²
ܡܢܝܢܐ ܕܫܟܝܢ̈ܐ 358,742,554 ܢܫܡܐ (2008)
ܟܘܫܝܐ ܕܟܢܫܐ 21.4/ܟܡ²
ܟܘܢܝܐ ܕܐܬܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝܩܝܐ ܬܝܡܢܝܐ ܐܡܝܪܩܢ
ܐܬܪ̈ܘܬܐ Flag of Argentina.svg ܐܪܓܢܛܝܢܐ
Flag of Bolivia.svg ܒܘܠܝܒܝܐ
Flag of Brazil.svg ܒܪܐܙܝܠ
Flag of Chile.svg ܬܫܝܠܝ
Flag of Colombia.svg ܩܘܠܘܡܒܝܐ
Flag of Ecuador.svg ܐܩܘܐܕܘܪ
Flag of Guatemala.svg ܓܘܐܛܝܡܐܠܐ
Flag of Paraguay.svg ܦܪܓܘܐܝ
Flag of Peru (state).svg ܦܝܪܘ
Flag of Suriname.svg ܣܘܪܝܢܐܡ
Flag of Uruguay.svg ܐܘܪܘܓܘܐܝ
Flag of Venezuela (state).svg ܒܢܙܘܝܠܐ
ܠܫܢܐ ܠܫܢܐ ܐܣܦܢܝܐ، ܠܫܢܐ ܒܘܪܬܩܠܝܐ،ܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ، ܟܝܫܒܐ، ܠܫܢܐ ܓܒܐܪܢܝܐ، ܠܫܢܐ ܕܐܝܡܐܪܐ، ܠܫܢܐ ܗܘܠܢܕܝܐ.
ܕܘܟܬܐ ܙܒܢܝܬܐ ܡܢ UTC-2 ܠܥܕ UTC-5
ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܪ̈ܒܐ
ܡܛܟܣܝܬ̈ܐ ܐܩܠܝܡܝ̈ܐ UNASUR


ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܗܝ ܝܒܫܬܐ܀

ܓܘܓܪܦܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܦܘܠܛܝܩܝ[ܫܚܠܦ]

ܠܫܢ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ


ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ

ܬܪܥܐ:ܐܦܪܝܩܐ
ܬܪܥܐ:ܐܣܝܐ
ܬܪܥܐ:ܐܘܪܘܦܐ
ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ
Portal:ܬܪܥܐ:ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ
[[File:|65px|link=ܬܪܥܐ:ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ|ܬܪܥܐ:ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ]]
ܬܪܥܐ:ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ
ܐܛܠܣ
ܐܦܪܝܩܐ ܐܣܝܐ ܐܘܪܘܦܐ ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ ܐܛܠܣ