Jump to content

ܐܠܦܒܝܬ ܡܢܝܢܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܦܒܝܬ ܡܢܝܢܝܐ

ܐܠܦܒܝܬ ܡܢܝܢܝܐ ܐܘ ܐܓܒܕ ܡܢܝܢܝܐ ܗܘ ܐܠܦܒܝܬ ܠܟܬܒܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܓܕܝܐ ܘܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ ܘܠܫܢܐ ܦܪܬܘܝܐ܀

ܐܠܦܒܝܬ ܡܢܝܢܝܐ ܐܬܐ ܡܢ ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ ܘܟܬܝܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܬ ܘܥܣܪܝܢ ܐܬܘ̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܙ̈ܘܥܝܢ.

ܐܬܘܬܐ ܩܠܐ ܡܢܝܢܐ
𐫀‎ ܐ
𐫁‎, 𐫂‎ ܒ، ܒ݂
𐫃 ܓ
𐫄 ܓ݂
𐫅 ܕ
𐫆‎ ܚ
𐫇 ܘ
𐫉, 𐫊 ܙ
𐫋‎, 𐫌 ܔ
𐫍 ܗ
𐫎‎ ܬ݂
𐫏 ܝ
𐫐, 𐫑, 𐫒 ܟ
𐫓‎ ܠ
𐫔‎ ܕ݂
𐫕‎ ܬ݂
𐫖 ܡ
𐫗 ܢܢ
𐫘 ܣ
𐫙‎ ܥ
𐫚‎ ܥ
𐫛 ܦ
𐫜‎ ܦ݂
𐫝 ܨ
𐫞, 𐫟, 𐫠 ܩ
𐫡 ܪ
𐫢, 𐫣 ܫ
𐫤‎ ܬ
𐫫 1
𐫬 5
𐫭‎ 10
𐫮 20
𐫯 100