ܐܕܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܪܝܬܐ ܕܐܕܡ ܒܝܕ ܡܐܝܟܠ ܐܢܓܠܘ

ܐܕܡ (ܥܒܪܐܝܬ:אָדָם) ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܠܡܐ ܠܦܘܬ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ܀