ܬܠ ܐܒܝܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܬܠ ܐܒܝܒ
Tel Aviv Collage 2.JPG

ܬܠ ܐܒܝܒ ܐܘ ܝܘܦܐ (ܥܒܪܐܝܬ: תל אביב-יפו܄ ܥܪܒܐܝܬ: تل أبيب-يافا‎) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 390,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀