ܩܠܒ̈ܐ ܣܢܝܩ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 10 ܒܬܡܘܙ 2020. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/day/78/33‎‏ (13 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 2. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/month/78/33‎‏ (13 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 3. ܩܠܒܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܛܒܐ‎‏ (13 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 4. ܩܠܒܐ:Cat handler/blacklist‎‏ (5 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 5. ܩܠܒܐ:Max‎‏ (5 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 6. ܩܠܒܐ:Nobots‎‏ (5 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 7. ܩܠܒܐ:Bots‎‏ (3 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 8. ܩܠܒܐ:Auto italic title‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 9. ܩܠܒܐ:Babel-5‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 10. ܩܠܒܐ:Both‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 11. ܩܠܒܐ:Edit templates‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 12. ܩܠܒܐ:Emergency-bot-shutoff‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 13. ܩܠܒܐ:Flat list‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 14. ܩܠܒܐ:Mbox templates‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 15. ܩܠܒܐ:Mbox templates see also‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 16. ܩܠܒܐ:Navbox string handling templates‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 17. ܩܠܒܐ:Notice‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 18. ܩܠܒܐ:Str find‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 19. ܩܠܒܐ:UF-COinS‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 20. ܩܠܒܐ:UF-date-part‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 21. ܩܠܒܐ:UF-hcal-part‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 22. ܩܠܒܐ:User ne-N‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 23. ܩܠܒܐ:Userpage‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 24. ܩܠܒܐ:Xt‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 25. ܩܠܒܐ:ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ 10 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 26. ܩܠܒܐ:ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ 11 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 27. ܩܠܒܐ:ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ 12 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 28. ܩܠܒܐ:ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ 13 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 29. ܩܠܒܐ:ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ 14 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 30. ܩܠܒܐ:ܡܘܕܥܬܐ ܥܠ ܪܝܫܐ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 31. ܩܠܒܐ:ܢܣܒܬܐ ܝܘܡܐ 12 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 32. ܩܠܒܐ:ܨܘܪܬܐ ܝܘܡܐ 12 ܒܢܝܣܢ‎‏ (2 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 33. ܩܠܒܐ:', '‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 34. ܩܠܒܐ:@‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 35. ܩܠܒܐ:Ambox/category‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 36. ܩܠܒܐ:Ambox/small‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 37. ܩܠܒܐ:Babel-7‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 38. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/day/78/32‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 39. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/day/78/36‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 40. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/month/78/32‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 41. ܩܠܒܐ:Chinese calendar/month/78/36‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 42. ܩܠܒܐ:Confused‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 43. ܩܠܒܐ:Db-u1‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 44. ܩܠܒܐ:Done‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 45. ܩܠܒܐ:Dot‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 46. ܩܠܒܐ:Dts/core‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 47. ܩܠܒܐ:Flatlist‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 48. ܩܠܒܐ:Fullurl:Template:‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 49. ܩܠܒܐ:High-use‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)
 50. ܩܠܒܐ:Infobox event‎‏ (1 ܐܣܘܪܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)