Pages not connected to items

Jump to navigation Jump to search

This page lists pages with no connected data item (in namespaces that support connected items). The list is sorted by descending page ID, so that newer pages are listed first.

 

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܣܕܪܐ:User zh-HK
 2. ܣܕܪܐ:User zh-TW
 3. ܣܕܪܐ:User zh-CN
 4. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:Asian Month/participants
 5. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܦܘܪܢܣܐ ܕܕܝܠܢܝܘܬܐ
 6. ܩܠܒܐ:Str left/ܦܘܫܩܐ
 7. ܩܠܒܐ:Str left
 8. ܩܠܒܐ:High-risk/ܦܘܫܩܐ
 9. ܩܠܒܐ:High-risk
 10. ܩܠܒܐ:ܥܕܢܐ ܥܒܪ/ܠܒܐ
 11. ܩܠܒܐ:ܥܕܢܐ ܥܒܪ/ܦܘܫܩܐ
 12. ܩܠܒܐ:ܥܕܢܐ ܥܒܪ
 13. ܩܠܒܐ:ܣܝܩܘܡ ܫܘܪܝܐ ܘܐܩܡܐ/ܦܘܫܩܐ
 14. ܩܠܒܐ:ܣܝܩܘܡ ܫܘܪܝܐ ܘܐܩܡܐ
 15. ܩܠܒܐ:ܣܝܩܘܡ ܚܘܬܡܐ
 16. ܩܠܒܐ:ܝܪܚܐ
 17. ܩܠܒܐ:ܡܢܝܢܐ ܕܝܪܚܐ/ܦܘܫܩܐ
 18. ܩܠܒܐ:ܫܡܐ ܕܝܪܚܐ/ܦܘܫܩܐ
 19. ܩܠܒܐ:ܫܡܐ ܕܝܪܚܐ
 20. ܩܠܒܐ:ܣܝܩܘܡ ܫܘܪܝܐ/ܦܘܫܩܐ
 21. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܪܡܙܐ ܕܟܬܒܐ/ܦܘܫܩܐ
 22. Module:InfoboxImage
 23. ܩܠܒܐ:Em
 24. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܪܡܙܐ ܕܟܬܒܐ
 25. ܩܠܒܐ:ܟܘܢܝܐ ܢܝܡܐ
 26. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܪܡܙܐ2/ܦܘܫܩܐ
 27. ܩܠܒܐ:Start infobox page
 28. ܩܠܒܐ:Fb end
 29. ܩܠܒܐ:Fb start
 30. ܩܠܒܐ:Navbox/ܦܘܫܩܐ
 31. ܩܠܒܐ:Sidebar/ܦܘܫܩܐ
 32. ܩܠܒܐ:ܩܠܒܐ ܐܚܪܝܢܐ/ܦܘܫܩܐ
 33. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܡܕܥܐ ܕܝܒܫܬܐ/ܦܘܫܩܐ
 34. ܩܠܒܐ:ܚܒܪܐ ܕܝܒܫܬܐ/ܦܘܫܩܐ
 35. ܩܠܒܐ:ܩܠ
 36. ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ/ܨܢܕܘܩ ܚܘܬܡܐ
 37. ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ
 38. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܡܕܥ̈ܐ/ܟܬܝܒܬܐ
 39. ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܡܕܥ̈ܐ
 40. ܩܠܒܐ:ISO 639 name conversion template doc
 41. ܩܠܒܐ:ISO 639 name syc
 42. ܩܠܒܐ:ܚܠܛܐ
 43. ܩܠܒܐ:ISO 639 name undefined
 44. ܩܠܒܐ:ܝܙܘ 639 ܫܡܐ
 45. ܩܠܒܐ:ܨܔܢܕܘܩ ܡܕܥܐ
 46. ܩܠܒܐ:ܝܘܢܝܟܘܕ
 47. ܩܠܒܐ:Busy/Doc
 48. ܩܠܒܐ:ܣܦܪܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
 49. ܩܠܒܐ:ܣܪܛܐ/ܣܘܪܝܝܐ/ܟܬܝܒܬܐ
 50. ܩܠܒܐ:ܣܪܛܐ/ܣܘܪܝܝܐ/ܣܪܛ̈ܐ

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)