«ܚܝܬ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Fixed link.
ܙ (Fixed typo.)
ܙ (Fixed link.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬܣܘܪܝܝܐ}}
 
<big><big> '''ܚܝܬ''' ܗܝ ܐܬܘܬܐ ܓܘ [[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬܣܘܪܝܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]]܄ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:ח]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ