«ܡܐܟܘܠܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 89.111.226.79 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
(Replaced content with "+")
Tags: Mobile edit Mobile web edit Replaced Reverted Manual revert
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 89.111.226.79 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
 
[[ܠܦܦܐ:Foods.jpg|thumb|ܡܐ̈ܟܠܬܐ ܝܥܝܬܢܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ]]
+
 
'''ܡܐܟܘܠܬܐ''' ܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ [[ܚܝܘܬܐ|ܚܝܘܬܢܝܐ]] ܐܘ [[ܝܥܝܬܐ|ܝܥܝܬܢܝܐ]] ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܘ[[ܬܘܪܣܝܐ]] ܠ[[ܒܪܢܫܐ|ܒܪ̈ܢܫܐ]] ܘܠܚܝܘ̈ܬܐ܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ|ܡܹܐ̈ܟ݂ܠܵܬ݂ܵܐ . ܡܹܐ̈ܟ݂ܘܼܠܵܬ݂ܵܐ|ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ|ܡܶܐ̈ܟ̥ܠܳܬ̥ܳܐ}}

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ