Jump to content

«ܐܘܢܛܐܪܝܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
(Added Photo #WPWPCA)
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Ontario, Canada.svg|thumbܙܥܘܪܬܐ|250px|ܐܘܢܛܐܪܝܘ ܒܩܢܕܐ]]
[[ܠܦܦܐ:Niagara Falls- Horseshoe Falls (3).jpg|250px|ܙܥܘܪܬܐ|ܣܡܠܐ[[ܡܦܠ ܡܝܐ|ܐܘܢܛܐܪܝܘܡܦܠ Niagaraܡܝ̈ܐ]] [[ܡܦܠ ܡܝܐ ܕܢܝܐܓܪܐ|ܕܢܝܐܓܪܐ]] Fallsܒܐܘܢܛܐܪܝܘ]]
 
'''ܐܘܢܛܐܪܝܘ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]] Ontario) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕ[[ܩܢܕܐ]]. ܠܐܘܢܛܐܪܝܘ ܐܝܬ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܒܩܢܕܐ ܕ[[ܡܐܢܝܛܘܒܐ]] ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܕ[[ܩܝܒܩ (ܗܘܦܪܟܝܐ)|ܩܝܒܩ]] ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܡ ܐܬܪ̈ܐ ܒ[[ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ|ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ]] ܕ[[ܡܢܝܣܘܬܐ]] ܘܕ[[ܡܫܝܓܢ]] ܘܕ[[ܐܘܗܐܝܘ]] ܘܕ[[ܦܢܣܝܠܒܐܢܝܐ]] ܘܕ[[ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)|ܢܝܘ ܝܘܪܩ]] ܡܢ ܬܝܡܢܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܢܛܐܪܝܘ ܗܝ [[ܛܘܪܘܢܛܘ]]܀