«ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܕܟܝܬ.
(PNG map replaced by SVG version)
(ܕܟܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Arabic speaking world.svg|thumbnail|300px|ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܐܢܫ̈ܐ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ]]
 
'''ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ''' ܐܘ '''ܥܪܒܝܬ''' (اللغة العربية ܐܘ اللسان العربي) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ]]܂. ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܩܪܝܒܐ ܠ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ|ܐܪܡܝܐ]] ܘܠ[[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܐ]]܂. ܡܢ [[ܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ]]܄ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]܂. ܝܗܒ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܡ̈ܠܬܐܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒ[[ܥܠܡܐ ܡܘܫܠܡܢܝܐܡܫܠܡܢܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܥܪܒܝܐ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ