«ܐܒܪܗܡ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.188.58 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot
Tags: Mobile edit Mobile web edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 130.193.188.58 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot)
Tag: Rollback
 
[[ܠܦܦܐ:Rembrandt Harmensz. van Rijn 035.jpg|thumb|ܕܒܝܚܘܬܐ ܕ[[ܐܝܣܚܩ]] ܒܝܕ [[ܪܡܒܪܢܛ]].]]
 
'''ܐܒܪܗܡ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] אַבְרָהָם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕ[[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܡܫܝܚ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܐܣܠܐܡ|ܡܫܠܡ̈ܢܐ]]܀
 
ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܒ[[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ]] ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ|ܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ]] ܘܬܒܥ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܠ[[ܚܪܢ]] ܘܠ[[ܟܢܥܢ]] ܘܠ[[ܡܨܪܝܢ]]܀

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ