«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
(ܨܘܪܬܐ)
[[ܠܦܦܐ:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
'''ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ''' ܗܝ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ. ܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܡܪܕܝܢ]]܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ[[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܒܝܬ ܙܐܠܝܢ ([[ܩܡܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]]. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ.
[[ܠܦܦܐ:Mor Augin.jpg|frame|ܣܡܠܐ|ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
 
== ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ==
634

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ