«ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(+img)
 
[[File:Paolo Monti - Serie fotografica - BEIC 6336964.jpg|thumb|1970ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ]]
'''ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ''' ܗܘ ܫܘܬܐܣܐ [[ܡܡܘܢܐ|ܡܡܘܢܝܐ]]. ܒܝܬ ܥܘܪܦܢܐ ܢܛܪ ܠܟܣܦܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘ[[ܫܘܬܦܘܬܐ|ܫܘܬܦܘܝܬ̈ܐ]] ܘܐܘܙܦܗ ܠܗܘܢ܀
 
3

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ