«ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 41.176.39.16 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
No edit summary
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 41.176.39.16 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
 
'''ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ''' ܐܘ '''ܥܪܒܝܬ''' (اللغة العربية ܐܘ اللسان العربي) ܗܘ [[ܠܫܢܐ (ܡܡܠܠܐ)|ܠܫܢܐ]] ܕܢܬܡܠܠ ܒ[[ܥܠܡܐ ܥܪܒܝܐ]]܂ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܩܪܝܒܐ ܠ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ|ܐܪܡܝܐ]] ܘܠ[[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܐ]]܂ ܡܢ [[ܕܪܐ ܕܫܒܥܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ]]܄ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]܂ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܩܕܡ ܝܗܒ ܡ̈ܠܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒ[[ܥܠܡܐ ܡܘܫܠܡܢܝܐ]]܀
 
join sefserver.com
 
[[ܣܕܪܐ:ܠܫܢܐ|ܥܪܒܝܐ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ