«ܡܫܝܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot
No edit summary
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
'''ܡܫܺܝ̣ܚܳܐܡܫܝܚܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: מָשִׁיחַ܄ [[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: المسيح) ܗܘ ܫܡܵܐܫܡܐ ܒܬܕ̈ܝܬܐܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕ[[ܐܒܪܗܡ]] ([[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]) ܕܡܠܟܰܐܕܡܠܟܐ ܵܝܗܘܕܽܝܐܝܗܘܕܝܐ ܳܕܳܢܬܡܫܚܸܕܢܬܡܫܚ ܒ[[ܡܫܚܐ]] ܘܢܕܒܪ ܠ[[ܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ]]܂ ܒܠܫܢܐ ܥܒܸܪܳܝܳܐܥܒܪܝܐ ܚܸܕܬܳܐܳܚܕܬܐ ܢܬܩܪܐ ܡܶܫܝܚܶܐܡܫܝܚܐ "מܺלךܵמלך המשיח" (ܡܠܟ ܡܫܝܚܐ)܂ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܺܬܐܡܵܪܽܬܐܡܪ ܕ[[ܝܫܘܥ|ܝܫ]]ܳ[[ܝܫܘܥ|ܘܥ ܢܨܪܝܐ]] ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]]܂ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘ]]ܶ[[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܢܐܝܬܝܘܢܐܝܬ]] "Χριστός" (ܟܪܣܛܘܣ ܐܘ ܟܪܝܣܛܘܣ) ܗܘ ܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܳܣܠܐܰܡܐܣܠܐܡ ܐܺܦܐܦ ܳܢܐܡܪܢܐܡܪ ܝܫܘܥ ܳ(عيسى) ܗܘܸܶܗܘ ܽܡܫܝܚܐܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܗ ܶܕܳܐܠܗܳܐ܀ܕܐܠܗܐ܀
 
̱
[[mwl:Messias (Judaísmo)]]
[[sl:Mesija (judovstvo)]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ