«ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܙ
[[ܠܦܦܐ:مورأوكين.jpg|thumb|300px| ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ]]
'''ܕܝܪܐܕܰܝܪܳܐ ܡܪܝܡܳܪܝ̱ ܐܘܓܝܢܐܰܘܓܺܝܢ''' ܗܝ ܕܝܪܐܕܰܝܪܳܐ ܒܐܬܪܐܒܰܐܬܪܐܳ ܕ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܥܠܝܬܐ. ܗܝ ܕܢܦܠܐ ܝܘܡܢܐܝܘܰܡܢܳܐܳ ܒܡܕܢܚ ܬܝܡܢ [[ܛܘܪܩܝܐ]]܆ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕ[[ܡܪܕܝܢ]]܆ ܒܦܢܝܬܐ ܕ[[ܢܨܝܒܝܢ]][http://okeen.net/naseben.aspx] ܥܠܥܠܰ ܬܚܘܡܐܬܚܘܽܡܐܳ ܕܬܒܠܬܐ ܐܘܟܝܬܐܘܰܟܝܬܺ ܩܛܢܝܘܬ̥ܐ ܕ[[ܣܘܪܝܐ]]܆ ܩܪܝܒܐܩܪܝܒܰܐܺ ܡܢ ܡܕܝܢܬܡܶܕܝܢܬܺ ܒܝܬܒܰܝܬ ܙܐܠܝܢܙܐܶܠܝܢ (ܰ[[ܩܡܫܠܝ|ܩܡ]]ܺ[[ܩܡܫܠܝ|ܫܠܝ]]) ܡܚܣܢܬ ܒ[[ܐܠܗܐ]]. ܐܬܒܢܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐܕܝܪܳܐܶ ܩܕܝܫܬܐܩܕܰܝܫܳܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬܰܒܺܡܨܥܳܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܒܢܐ ܠܗ ܩܕܝܫܐܩܳܕܝܫܶܐ ܛܘܒܢܐܛܰܘܺܒܢܳܐ ܡܪܝܡܽܪܝܳ ܐܘܓܝܢ܆ܳܐܘܓܝܢܳ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝܘܬܠܰܡܝ̈ܺܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐܩܰܕܝܺ̈ܫܐܰ.
 
== ܬܫܥܝܬܐܬܫܰܥܺܝܬܐܶ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ==
ܐܡܪܢܢ ܕܡܪܝܕܡܳܪܝܐܘܓܰܝܢ ܐܘܓܝܢ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝܺܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܫܬܐܣ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐܳܥܳܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܐܦܝ 320 - 350ܡ ܆ ܘܩܘܝܬ ܗܕܐ ܕܝܪܐ ܡܒܪܟܬܐ ܒܐܝܕܝ ܕܝܪܝ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܟܕ ܐܬܘ ܠܗ ܕܝܪܝ̈ܐ ܢܣܛܘܪ̈ܢܝܐ܆ ܘܐܬܬܘܣܦ ܒܗ ܘܟܢ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ (ܢܣܛܘܪܢܝ̈ܐ)܆ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܕܪܐ ܫܒܥܥܣܝܪܝܐ ܕܡܘܠܕܐ܆ ܟܢ ܐܬܗܦܟ ܠܗ̊ ܠܕܝܪܐ ܕܝܪܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܐܬܗܦܟܬ ܕܝܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܆ ܘܢܫܒܬ ܒܗ ܪܘܚ ܕܝܪܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܒܨܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܝܠܕܬ [[ܐܠܗܐ]] ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.
ܘܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܕܝܪ ܒܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܒܢܐ ܗ̱ܘܐ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ܆ ܘܟܕ ܐܢܫ ܚܐܪ ܒܣܚܝ̈ܦܬܐ ܘܒܚܪ̈ܒܬ̥ܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܕܝܪܐ ܛܒ ܡܬܕܡܪ܆ ܡܛܠ ܕܕܘܡܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܕܝܪܐ ܗܕܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗ̱ܘܬ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ ܐܨܦ 1980 ܡ܆ ܘܐܫܬܒܩܬ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܢ ܗܢܐ ܡܢ ܒܢܝ ܐܢܫ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ. ܝܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܫܬܡܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܐ ܒܝܕ ܐܟܝܦܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܚܘܝܘ̱ ܥܡܐ [[ܣܘܪܝܝܐ]] ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܡܡܘܢܝܐ ܕܩܪܒܗ ܗܝܓܡܘܢܐ ܕܡܪܕܐ ([[ܡܪܕܝܢ]])܆ ܥܬܝܕܐ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܚܕܐܗܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬ̥ܢ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܘ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܬܝܗ ܐܬܘܬܐ ܛܒ ܝܩܝܪܬܐ ܕ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘܐܦ ܕ[[ܥܠܡܐ]] ܟܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܬܢܛܪ ܘ ܕܬܗܘܐ ܩܝܡܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܫ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܘܕܥܕܬܐ ܓܘܢܐܝܬ.
Anonymous user

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ