«ܐܠܗܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 89.13.21.226 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Addbot)
[[ܠܦܦܐ:Creation of the Sun and Moon face detail.jpg|thumb|180px|ܨܘܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ [[ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ]]]]
 
'''ܐܠܗܐ''' ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕ[[ܬܐܒܝܠ]] ܕ[[ܬܘܕܝܬܐ|ܬܘܕ̈ܝܬܐ]]. ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܟܠܒܟ ܽܘ[[ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܪܗܡܝܐ]] ܐܘܟܝܬ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ]] ܘ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]] ܘ[[ܐܣܠܐܡ]]܀
 
== ܝܗܘܕܝܘܬܐ ==
ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܫܡܗܫܡܶܗ ܕܐܠܗܐܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ "ܝܗܘܗܝܰܗܘܶܗ" ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: יהוה‎) ܘܐܝܬ ܠܗܠܶܗ ܣܘܟܠܐܣܽܘܟܳܠܐ ܕ[[ܡܪܝܐ]]. ܝܗܘܕܘܝ̈ܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢܐܳܡܪܝܳ݀ ܫܡܗܫܺܡܗ ܕܝܗܘܗ܇ܕܝܶܗܘܗ܇ ܟܕ ܝܗܘܕܘܝ̈ܐܝܗܘܰܕܘܝ̈ܐ ܢܬܠܘܢ [[ܐܝܩܪܐ]]ܶ[[ܐܝܩܪܐ|ܝܪܐ]]ܽ ܠܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܕܐܰܗܕܳܐܳ ܐܠܗܐܐܠܗܰܐ ܐܬܩܪܐܐܳܬܶܩܪܐܰ ܳ"ܐܠܗܝܡܳܐܠܗܶܝܡ"ܶ (ܥܒܪܐܝܬܥܒܪܶܐܳܝܺܬ: אֱלהִים)܀
 
== ܡܫܝܚܝܘܬܐ ==
ܒܡܫܝܚܝܘܬܐܒܰܫܝܚܺܝܘܬܳܐܽ ܐܠܗܐܐܠܳܗܐ ܗܘܗܰܘܳ ܳ[[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܐܠܗܐ ܗܘܗܰܘܳ ܥܒܘܕܐܳܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܇ܳܕܟܠ܇ ܘܐܝܬܐܘܗܝܘܐܝܬܽܘܐܘܗܝ [[ܐܒܐ (ܐܠܗܐ)|ܐܒܐ]] ܫܡܝܢܐ ܕܟܠ ܢܫܘܬܐܰܢܳܫܳܘܬܐ. ܒܡܫܝܚܝܘܬܐܽܒܘܡܫܝܚܝܘܬܐ [[ܝܫܘܥ|ܝܫ]]ܰ[[ܝܫܘܥ|ܘܥ]]ܺ [[ܡܫܝܚܐ|ܡܫ]]ܳ[[ܡܫܝܚܐ|ܝ]]ܽ[[ܡܫܝܚܐ|ܚܐ]] ܗܘܳܗܘ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܝܟܐܝܳܟ [[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܒܪ]]ܰ[[ܒܪܐ (ܐܠܗܐ)|ܐ]]ܳ ܕܐܠܗܐܳܕܐܠܶܗܳܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐܒܰܬܘܬܐ. ܡܫܝܚܝ̈ܐܡܫܝܰܚܝܳ̈ܳܐ ܐܦ ܐܡܪܝܢ "ܡܪܝܐܡܪܝܺܐ"ܳ ܠܢܬܠܘܢܠܶܢܬܠܘܳܢ ܐܝܩܪܐܐܝܳ݀ܩܪܺܐ ܠܐܠܗܐ܀ܠܐܠܳܗܐܳ܀
 
== ܐܣܠܐܡ ==
ܒܐܣܠܐܡ ܫܡܗܰܫܡܳܗܳ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ "ܐܠܗ" ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: الله). ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܬܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒ[[ܩܘܪܐܢ]]܀
 
{{commonscat|God the Father}}
Anonymous user

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ