Jump to content

«ܘܝܩܝܦܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 82.234.188.219 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Steinsplitter
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 82.234.188.219 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Steinsplitter)
'''ܘܝܩܝܦܕܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Wikipedia) ܗܘ [[ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ]] ܚܐܪܬܐ ܕ[[ܐܢܛܪܢܛ]] ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕ"ܘܝܩܝ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܗܐܘܐܝܝܐ]]) ܘ"ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ" (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ]])܀
 
== ܬܫܥܝܬܐ ==ܐ.
ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕ[[ܡܛܟܣܬܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ]] ܘܫܬܐܣ ܒ15 [[ܟܢܘܢ ܒ]] 2001 ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ]] ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ [[ܓܝܡܝ ܘܝܠܙ]] (Jimmy Wales). ܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܫܬܐܣ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܬܐ ܒܟܠ ܠܫܢܐ ܒ[[ܒܪܝܬܐ]]. ܒܟܠ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܟܠ ܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܚܠܦ ܡܓ̈ܠܐ.
 
ܒܬܪ ܫܢܬܐ 2001 ܘܝܩܝܦܕܝ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ ܫܬܐܣܬ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒ2005 ܒܪܐ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]] ܘܡܬܚܙܗ ܗܘܐ ܒܐܢܛܪܢܛ ܥܠ ''arc.wikipedia.org''.
 
ܗܫܐ ܐܝܬ 1235 ([[ܢܝܣܢ]] 2011) ܡܓܠܝ̈ܢ ܒܓܘ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ. ܗܫܐ ܐܦ ܐܝܬ (15 ܟܢܘܢ ܒ 2010) ܝܬܝܪ ܡܢ 14 ܡܠܝܘܢ ܡܓܠܝ̈ܢ ܒ271 ܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܐ ܘܝܩܝܦܕܝܐ.
 
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==