«ܛܘܪܩܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܗܘ [[ܡܡܘܢܐ]] ܕܬܘܪܟܝܐ ܗܘ 15 ܪܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܝܐ. ܐܦ ܗܕܡܬܐ ܝܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕOECD. ܒܝܬ ܫܢܝܐ ܕ1923 ܘ1983 ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘܐ ܡܡܘܢܐ ܕܗܘ ܦܠܐܢ ܐܟ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕ[[ܣܘܒܝܛ]]. ܐܠܐ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1983 ܥܡ ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ [[ܬܘܪܓܘܛ ܐܘܙܐܠ]] ܥܡ ܐܢ ܫܚܠܦܐ ܕܣܡ ܠܗ, ܗܐܘܝ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܡܘܢܐ ܚܐܪܐ.
 
[[ܣܕܪܐ:ܛܘܪܩܝܐ ܬܘܪܟܝܐ | ]]
Anonymous user

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ