«ܐܒܪܗܡ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܕܟܝܬ.
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Rembrandt Harmensz. van Rijn 035.jpg|thumb|ܕܒܝܚܘܬܐ ܕ[[ܝܑܣܚܩܐܝܣܚܩ]], ܒܝܕ [[ܪܡܒܪܢܛ]].]]
'''ܐܒܪܗܡ''' ([[ܥܒܪܐܝܬ]]: אברהם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ]] [[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ]] [[ܡܫܠܡܢܘܬܐ|ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ]]܀
 
'''ܐܒܪܗܡ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: אברהםאַבְרָהָם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕ[[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܕܝܗܘܕܝ̈ܐܝܗܘܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܘܡܫܝܚܝ̈ܐܡܫܝܚ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܡܫܠܡܢܘܬܐܐܣܠܐܡ|ܘܡܫܠܡܢ̈ܐܡܫܠܡ̈ܢܐ]]܀
ܐܬܼܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܐܝܟ [[ܟܬܒܐ ܩܢܕܝܫܐ]] ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ]] ܘܬܒܥ ܒܘܩܕܢܐ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܠ[[ܚܪܢ]] ܘ[[ܟܢܥܢ]] ܘ[[ܡܨܪܝܢ]]܀
 
ܐܬܼܝܠܕܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܒ[[ܟܬܒܐ ܩܢܕܝܫܐܩܕܝܫܐ]] ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ|ܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ]] ܘܬܒܥ ܒܘܩܕܢܐܠܦܘܩܕܢܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܠ[[ܚܪܢ]] ܘܘܠ[[ܟܢܥܢ]] ܘܘܠ[[ܡܨܪܝܢ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܢܒܝܐ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ