«ܐܒܪܗܡ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
'''ܐܒܪܗܡ''' ([[ܥܒܪܐܝܬ]]: אברהם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ]] [[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ]] [[ܡܫܠܡܢܘܬܐ|ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ]]܀
 
ܐܬܼܝܠܕܼܐܬܼܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܐܝܟ [[ܟܬܒܐ ܩܢܕܝܫܐ]] ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ]] ܘܬܒܥ ܒܘܓܢܐܒܘܩܕܢܐ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܠ[[ܚܪܢ]] ܘ[[ܟܢܥܢ]] ܘ[[ܡܨܪܝܢ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܢܒܝܐ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ