«ܐܒܪܗܡ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
ܙ (r2.7.2) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: ilo:Abraham)
[[ܠܦܦܐ:Rembrandt Harmensz. van Rijn 035.jpg|thumb|ܕܒܝܚܘܬܐ ܕ[[ܐܝܣܚܩܝܑܣܚܩ]], ܒܝܕ [[ܪܡܒܪܢܛ]].]]
'''ܐܒܪܗܡ''' ([[ܥܒܪܐܝܬ]]: אברהם) ܗܘ ܢܒܝܐ ܪܒܐ [[ܝܗܘܕܝܘܬܐ|ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ]] [[ܡܫܝܚܝܘܬܐ|ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ]] [[ܡܫܠܡܢܘܬܐ|ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ]]܀
 
ܐܬܝܠܕܐܬܼܝܠܕܼ ܐܒܪܗܡ ܐܝܟ [[ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐܩܢܕܝܫܐ]] ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ]] ܘܬܒܥ ܒܘܓܢܐ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܠ[[ܚܪܐܢܚܪܢ]] ܘ[[ܟܢܥܢ]] ܘ[[ܡܨܪܝܢ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܢܒܝܐ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ