«ܟܦ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܙ
Fixed typo.
(Removed vowel marks.)
ܙ (Fixed typo.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ}}
 
<big><big> '''ܟܦ''' ܝܠܗܿܗܝ ܐܬܘܬܐ ܓܘ [[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]]܄ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:כ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ