«ܟܦ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
Removed vowel marks.
ܙ (Fixed link.)
(Removed vowel marks.)
{{ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ}}
 
<big><big> '''ܟܦ''' ܝܠܵܗܿܝܠܗܿ ܐܵܬܘܼܬܵܐܐܬܘܬܐ ܓܵܘܓܘ [[ܐܠܦܒܝܬ ܣܘܪܬ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܐܪܡܝܐ]]܄ [[ܐܠܦܒܝܬ ܥܒܪܝܐ]]܄ ܘ[[ܐܠܦܒܝܬ ܥܪܒܝܐ]]܀
 
[[als:כ]]

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ